CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
06/2021/TT-TTCP
Ngày ban hành:
01/10/2021
Người ký:
Đoàn Hồng Phong
Trích yếu:
Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/11/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác