CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2021/TT-TTCP
Ngày ban hành:
22/03/2021
Người ký:
Lê Minh Khái
Trích yếu:
Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 10/05/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác