CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
12/CĐ-UBND
Ngày ban hành:
04/07/2021
Người ký:
Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu:
Triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác