CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
13/CĐ-UBND
Ngày ban hành:
07/07/2021
Người ký:
Hoàng Hải Minh
Trích yếu:
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác