CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
09/CĐ-UBND
Ngày ban hành:
21/05/2021
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác