CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
20/CĐ-UBND
Ngày ban hành:
09/11/2020
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc triển khai ứng phó với cơn bão số 12
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác