CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
19 /CĐUBND
Ngày ban hành:
02/11/2020
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc triển khai ứng phó với bão số 10
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác