CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
17/CĐ-UBND
Ngày ban hành:
26/10/2020
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Về việc triển khai ứng phó với bão số 9
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác