CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
311/BC-UBND
Ngày ban hành:
15/09/2020
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Các văn bản khác