CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
167/BC-UBND
Ngày ban hành:
06/06/2020
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Tình hình kinh tế - xã hội năm tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác