CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
03/2015/TT-UBDT
Ngày ban hành:
15/12/2015
Người ký:
Giàng Seo Phử
Trích yếu:
V/V quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác