CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
07/2013/TT-TTCP
Ngày ban hành:
31/10/2013
Người ký:
Huỳnh Phong Tranh
Trích yếu:
Về việc quy định quy trình giải quyết Khiếu nại hành chính
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác