CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
312/BC-UBND
Ngày ban hành:
23/11/2018
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Kết quả triển khai công tác tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2018
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác