CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2017/TT-UBDT
Ngày ban hành:
10/05/2017
Người ký:
Đỗ Văn Chiến
Trích yếu:
V/V quy định chi tiết thực hiện DA2 thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác