CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
08/2013/TT-TTCP
Ngày ban hành:
31/10/2013
Người ký:
Huỳnh Phong Tranh
Trích yếu:
Về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch Tài sản, thu nhập
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác