CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
99/BC-UBND
Ngày ban hành:
27/04/2019
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác