CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
05/2015/TT-TTCP
Ngày ban hành:
10/09/2015
Người ký:
Huỳnh Phong Tranh
Trích yếu:
Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/11/2015
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác