CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/QĐ-UBDT
Ngày ban hành:
02/01/2019
Người ký:
Đỗ Văn Chiến
Trích yếu:
V.v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý NN năm 2018
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác