CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2015/TT-TTCP
Ngày ban hành:
16/03/2015
Người ký:
Huỳnh Phong Tranh
Trích yếu:
Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra NN
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 04/5/2015
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác