CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
426/QĐ-TTCP
Ngày ban hành:
28/02/2017
Người ký:
Phan Văn Sáu
Trích yếu:
V/v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý NN của Thanh tra CP năm 2016
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác