CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
140/BC-UBND
Ngày ban hành:
13/06/2019
Người ký:
Phan Thiên Định
Trích yếu:
Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019.
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác