CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
06/2015/TT-TTCP
Ngày ban hành:
21/10/2015
Người ký:
Huỳnh Phong Tranh
Trích yếu:
Quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 08/12/2015
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác