CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
03/2013/TT-UBDT
Ngày ban hành:
28/10/2013
Người ký:
Sơn Phước Hoan
Trích yếu:
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác