CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2013/TT-TTCP
Ngày ban hành:
12/03/2013
Người ký:
Huỳnh Phong Tranh
Trích yếu:
về việc quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác