CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
05/2011/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban hành:
06/05/2011
Người ký:
Vũ Văn Ninh - Trần Văn Tuấn
Trích yếu:
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2011 đối với cán bộ xã nghi việc theo QĐ số 130-CP ngày 20/6/1975 của HĐCP, QĐ 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của HĐ bộ trưởng
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác