CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
319/BC-UBND
Ngày ban hành:
28/11/2018
Người ký:
Nguyễn Dung
Trích yếu:
Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh ( Tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/10/2018)
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác