CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
06/2007/TT-UBDT
Ngày ban hành:
20/09/2007
Người ký:
Giàng Seo Phử
Trích yếu:
Hướng dẫn thực hiện mức Hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý, để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác