CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
03/2015/TT-TTCP
Ngày ban hành:
20/05/2015
Người ký:
Huỳnh Phong Tranh
Trích yếu:
Quy định xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 06/7/2015
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác