CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
194/BC-UBND
Ngày ban hành:
06/08/2018
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác