Văn bản do Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/2011/TTLT-BNV-BTC 06/05/2011 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2011 đối với cơ quan NN, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-XH và đơn vị sự nghiệp
05/2011/TTLT-BNV-BTC 06/05/2011 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2011 đối với cán bộ xã nghi việc theo QĐ số 130-CP ngày 20/6/1975 của HĐCP, QĐ 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của HĐ bộ trưởng
Tổng cộng2
Hiển thị