Thuỷ Tú

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Giáp QL49A

Điểm cuối: Đập Thảo Long

Vị trí: Khu vực Tân Bình

2. Địa danh gắn liền với con đường: Đầm Thủy Tú là một trong ba đầm phá hợp thành hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai, đó là phá Tam Giang, đầm Thủy Tú và đầm Cầu Hai. Theo địa chí Thừa Thiên Huế do Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản năm 2005 thì Đầm Thủy Tú bao gồm: đầm An Truyền, Thanh Lam (Sam), Hà Trung và Thủy Tú. Đầm Thủy Tú kéo dài từ cầu Thuận An đến Cồn Trai trên chiều dài 33km. Chiều rộng đầm biến đổi từ 0,5km (đầm Thủy Tú) đến 5,5km (đầm An Truyền ), trung bình 1,8km, chiều sâu đầm thay đổi  từ 1 - 1,5m đến 3 - 5m tùy thuộc khu vực, nhưng phổ biến là 1,5 - 2m. Diện tích mặt nước của đầm tới 60km. Đây là một địa danh Lịch sử văn hóa và Du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế, có nhiều  cảnh đẹp và các sản vật nổi tiếng.

 Bản in]