Đỗ Quỳnh

  

1. Vị trí con đường:

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Ông sinh năm 1880, mất năm 1943; quê ở làng Hà Trữ, xã Vinh Thái, huyện Phú vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 4/1908, nông dân Phú Vang kéo lên Huế cùng nông dân các huyện trong tỉnh bao vây Toà Khâm sứ, đấu tranh chống dự án tăng thuế của Pháp và Nam Triều gọi là phong trào chống thuế. Ông là một nhân vật lãnh đạo phong trào này. Phong trào bị đàn áp, khủng bố dữ dội. Ông bị kết án tử hình vắng mặt, bị truy nã phải lánh sang Pháp rồi về Thái Lan hoạt động yêu nước và mất ở nước ngoài (Thái Lan).

 Bản in]