Đoàn Trực

  
 

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Giáp QL 49A

Điểm cuối: Bãi đỗ xe

Vị trí: Khu vực Tân Mỹ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: (?-1866).Ông còn có tên là Đoàn Tư Trực , người làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; là em của Đoàn Hữu Trưng, người cầm đầu cuộc khởi nghĩa chống Vua Tự Đức năm 1866 mà dân gian truyền là “Loạn Chày vôi”. Ông là một trong những người sáng lập ra  “Đông Sơn thi tửu Hội”, một tổ chức Thi xã nhưng bí mật chuẩn bị lật đổ Vua Tự Đức, đưa Ưng  Đạo lên ngôi với chiêu bài khôi phục “Ngũ đại Hoàng Tôn” . Ông trở thành nhân vật quan trọng trong cuộc khởi nghĩa do Đoàn Hữu Trưng lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa tiến hành trong đêm 16-9-1866 bị thất bại, ông và Đoàn Hữu Trưng cùng 13 yếu nhân khác của cuộc khởi nghĩa bị xử lăng trì, bêu đầu, tịch biên gia sản.

 Bản in]