Đặng Do

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quôc lộ 49A

Điểm cuối: Giáp ranh giới xã Phú Thanh

Vị trí: Khu vực Diên Trường

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Sinh năm 1912, quê quán Vinh Giang, Phú Lộc. Nguyên là Bí thư Huyện Ủy Phú Vang. Tham gia cách mạng tháng 8-1945, tăng cường cho Huyện Ủy Phú Vang, là Ủy Viên Thường Vụ Huyện Ủy Phú Vang, lăn lộn với phong trào, dũng cảm bám trụ, xây dựng lực lượng được nhân dân yêu mến, tin cậy, nhất là những ngày đầu kháng chiến vô cùng gian khổ ác liệt.Đồng chí bị địch bắt vào tháng 1-1947, ngay những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, lúc này là Tỉnh Ủy Viên, Bí Thư Huyện Ủy Phú Vang. Chúng đã tra khảo dã man nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết cán bộ của Đảng. Chúng đã bắn chết đồng chí và chặc đầu cắm cọc bêu ở chợ Diên Trường( Phú Vang). Sự hy sinh của đồng chí Đặng Do trong những ngày đầu kháng chiến là tiêu biểu cho quyết tâm kháng chiến của Đảng, được nhân dân kính trọng, tin yêu, nâng cao lòng căm thù giặc, quyết tâm kháng chiến do Đảng lãnh đạo.

 Bản in]