Nguyễn Cầu

  
 

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Giáp QL 49A

Điểm cuối: Cầu Thảo Long

Vị trí: Khu vực Tân Mỹ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: (?-1953).Sinh tại Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Tham gia Ủy ban khởi nghĩa Huyện Phú Vang, phụ trách Tổng  Mậu Tài. Trong kháng chiến chống Pháp, là Chủ Tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Huyện Phú Vang. Nổi tiếng gan dạ, gắn bó với nhân dân, lãnh đạo chỉ huy sắc sảo, góp phần quan trọng đưa phong trào Cách mạng của Huyện phát triển mạnh mẽ vững chắc. Là ủy viên thường vụ Tỉnh Ủy Thừa Thiên Huế năm 1950, tăng cường cho quân đội làm Chính ủy Trung đoàn 95 - chủ lực Bình Trị Thiên, lãnh đạo chỉ huy nhiều trận đánh thắng lợi ở Bình Trị Thiên. Hy sinh anh dũng tại chiến trường Quảng Trị năm 1953.

 Bản in]