Lê Sĩ

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Thôn Hải Thành

Điểm cuối: QL 49B

Vị trí: Hải Thành

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: (1816 - 1883) Người huyện Phong Lộc, Tỉnh Quảng Bình. Tuổi trẻ đầu quân chiến đấu ở Miền Nam. Từng theo Nguyễn Tri Phương lập được nhiều chiến công và giữ rất nhiều chức quan trọng trong Triều đình nhà Nguyễn. Năm 1883 giữ chức Hữu Quân Đô Thống Phủ Đô Thống Chưởng Phủ Sự trực tiếp chỉ huy Thành Trấn Hải. Mùa Thu 1883 quân Pháp bất ngờ dùng Hải binh ồ ạt tấn công Thành Trấn Hải. Ông cùng Thống Chế Lê Chuẩn chống đỡ quyết liệt suốt 2 ngày đêm. Sau cùng thành vỡ, ông anh dũng hy sinh. Năm Kiến Phúc (1884), ông được Triều đình nhà Nguyễn truy phong Tước Kiên Dũng Tử, và được  thờ ở miếu Trung Liệt tại Kinh Đô Huế.

 Bản in]