Hoàng Sa

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Nhà Hà Trọng Nhơn

Điểm cuối: Đến nhà ông Trần Sắc

Vị trí: Liên thôn An Hải đến Hải Tiến

2. Địa danh gắn liền với con đường: Địa danh lịch sử của Nước Việt Nam. Hoàng Sa là một quần đảo nằm giữa kinh tuyến 112 độ - 117 độ Đông và giữa hai vĩ tuyến 14,45 - 17,10 độ Bắc. Toàn bộ quần đảo nay là huyện đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng. Quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ: Hoàng Sa, Hữu Nhật (Cam Tuyền), Duy Mộng, Quang Ảnh, Quang Hòa, Tri Tôn, Bách Qui, Đảo Cây, Đảo Trung, Đảo Bắc, Đảo Nam, Đảo Hòn Đá, Đảo Linh Côn, Đảo Phú Lâm. Trước thế chiến thứ II (1939 - 1945) quần đảo Hoàng Sa thuộc phủ Thừa Thiên, sau sáp nhập vào tỉnh Quảng Nam. Trên các đảo thuộc quần đảo có bia chủ quyền Việt Nam do người Pháp thiết lập trước năm 1945 ghi là:; République Francaise - Empired,  Annam - Archipel des Paracels (Cộng hòa Pháp- Đế quốc An Nam - Quần đảo Hoàng Sa).

 Bản in]