Lê Quang Định

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường thôn Tân An

Điểm cuối: Nhà ông Nguyễn Con

Vị trí: Khu vực Tân An

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: (1759 - 1813). Quê Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Đã từng được Nguyễn Ánh phong các chức: Hàn Lâm Viện Chế Cáo, Hữu Tham Tri, Thượng Thư Bộ Binh, Chánh sứ sang Trung Quốc, Thượng Thư Bộ Hộ. Nổi tiếng văn chương, chữ đẹp, thơ hay và có tài hội họa. Cùng với Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh được người đương thời phong là “Gia Định Tam Gia”.

 Bản in]