Kinh Dương Vương

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Ranh giới xã Phú Dương

Điểm cuối: Khu du lịch Tam Giang

Vị trí: TT. Thuận An

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: (Thế kỷ VII trước Công Nguyên). Theo truyền thuyết, Kinh Dương Vương là Tổ thứ nhất của dân tộc Việt  Nam. Ngài húy danh Lộc Tục, xưng đế hiệu là Kinh Dương Vương, được tôn miếu hiệu là Hùng Vương đời thứ nhất. Quốc hiệu nước ta lúc ấy là Văn Lang.

 Bản in]