Dương Quang Đấu

  

1. Vị trí con đường:

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Ông sinh năm 1926, mất năm 1975; Quê ở xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.

Ông tham gia bộ đội năm 1947, chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên, Lào, Campuchia. Năm 1955, ông được cữ ra Bắc học Trường sỹ quan Lục quân I - Khóa 10. Năm 1962, tham gia chiến đấu tại chiến trường khu 5 với cương vị là chính trị viên tiểu đoàn. Năm 1964, ông được điều ra chiến trường Trị - Thiên trực tiếp chỉ huy đơn vị chiến đấu nhiều trận và dành được nhiều thắng lợi, gây tiếng vang lớn. Tháng 10/1971, trực tiếp chỉ huy K2 đặc công đánh vào căn cứ La Sơn do trung đoàn 54 ngụy chiếm giữ, tiêu diệt 02 đại đội bộ binh, 01 đại đội pháo binh, phá hũy 06 xe tăng, 06 xe M113 của địch. Tháng 2/1972, ông giữ chức vụ Thành đội trưởng, Tỉnh ủy viên, Thường vụ Thành ủy Huế trực tiếp chỉ huy các đơn vị thành phố thực hiện tốt phương châm đánh địch, dành dân, lấn đất mở rộng địa bàn. Tháng 3/1975, trực tiếp chỉ huy các đơn vị K4, K5 đặc công, biệt động, bộ đội địa phương của hai huyện Hương Thủy và Phú Vang đánh liên đoàn 5 biệt động quân ngụy, giải phóng được một vùng rộng lớn. Ngày 15/3/1975, ông chỉ huy đơn vị tiến vào giải phóng thành phố Huế và đã anh dũng hy sinh.

Ông được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến thắng hạng nhì, 3 Huân chương chiến công giải phóng (hạng nhất, hạng nhì, hạng ba), 1 Huy hiệu Bác Hồ.

Ngày 23/7/1997, ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
 Bản in]