Đồng Sĩ Bình

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường nội thị

Điểm cuối: Giáp thôn Tân An

Vị trí: B5, C6

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: (1904-1934). quê Thôn Mậu Tài, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang. Năm 1925 trúng tuyển kỳ thi Phán sự, được bổ nhiệm tại Tòa Khâm Sứ Huế. Năm sau đổi vào Quy Nhơn và cuối năm này ông xin từ chức, bắt đầu cuộc đời Cách mạng, chống thực dân Pháp, mưu cầu độc lập cho dân tộc. Tham gia  Việt Nam Quang Phục Hội sau chuyển qua Đảng Tân Việt. Ông cùng Bửu Đình là hai thanh niên Huế liên hệ chặc chẽ với Cụ Phan Bội Châu, trở thành những diễn giả tuyên truyền giải phóng dân tộc ở các Trường Quốc Học, Đồng Khánh và một số xã vùng ven. Năm 1930, ông tìm cách liên lạc với các đảng viên cộng sản và nhận công tác hoạt động vận động quần chúng và chuẩn bị được tổ chức Đảng đưa qua Trung Quốc. Trong đám tang cha ông, mật thám Pháp đã về bắt ông trong lúc đang chịu tang cha và bản thân ông đang bị bệnh. Chúng giam ông tại nhà lao Thừa Phủ, sau đó đày lên nhà tù Đắc Sút tỉnh Kon Tum. Trong tù, ông kiên cường đấu tranh chống chế độ lao tù. Do bị bệnh phôỉ nặng, địch thả ông ra, và 14 ngày sau ông mất tại quê nhà (cuối tháng 7-1930).

Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, ông là người yêu nước, có chí hướng Cách mạng, bị tù đày vẫn bền gan, vững chí, được thanh niên và lịch sử ghi nhận là một nhân vật lịch sử Thừa Thiên Huế trong tổ chức tiền thân của Đảng Cộng Sản .

 Bản in]