Lê Văn Trĩ

  

1. Vị trí con đường:

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Ông sinh năm 1937, mất năm 1970; quê ở Thôn Diêm Tụ, xã Vinh Thái,  huyện Phú Vang.

Từ 1955-1962 là giáo viên dạy học tại Vinh Thái và tham gia nhiều hoạt động cách mạng tại địa phương.

Từ 1964-1965 làm Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND xã Vinh Thái.

Từ 1966-1967 là huyện Ủy viên, Phó trưởng ban An ninh huyện Phú Vang.

Từ 1967 đến tháng 3 năm 1969 là huyện ủy viên, quyền trưởng ban An ninh huyện Phú Vang.

Tháng 4/1970, trên đường trở về hầm bí mật sau khi móc nối với cơ sở, ông bị một trung đội nghĩa quân ngụy phục kích; ông đã chiến đấu anh dũng quyết không để địch bắt sống. Chờ khi chúng đến gần, ông bật chốt quả lựu đạn  làm 2 tên chết, 3 tên bị thương; ông đã anh dũng hy sinh trên mãnh đất quê hương của mình.

Ngày 23/6/2005, ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 Bản in]