Hồ Đông

  

1. Vị trí con đường:

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Ông sinh năm 1946, mất năm 1970; quê ở xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tháng 8/1966, một đại đội Mỹ đổ bộ vào càn quét tại xã Phú Xuân, để ngăn chặn đánh bọn Mỹ, ông đã chỉ huy 1 tổ du kích bí mật đột nhập đánh vào sau lưng địch làm cho bọn Mỹ vội vã rút quân. Tháng 5/1968, để ngăn chặn bọn Mỹ mở cuộc càn lớn đánh phá vùng giải phóng của ta nhằm hạn chế tổn thất do địch gây ra. Ông đã chỉ huy toàn đơn vị nổ súng, ông đã bắn B40, làm chúng rối loạn vấp phải mìn… buộc chúng phải rút quân. Tháng 4/1970, trung đội thám báo của địch thường xuyên tổ chức phục kích vây ráp bắn giết nhiều cán bộ ta. Ông đã chặn đánh diệt 2 tên, bắn bị thương 2 tên khác. Trong trận chiến đấu này, ông đã trúng đạn, anh dũng hy sinh.

Ông được Nhà nước tặng thưởng 01 huân chương chiến công giải phóng hạng nhì, 01 huân chương chiến công giải phóng hạng 3; huân chương kháng chiến hạng 3; Hai bằng Dũng sĩ diệt Mỹ; hai bằng khen của tỉnh huyện.

Ngày 20/12/1994, ông đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu AHLLVTND.
 Bản in]