Tra cứu thông tin giá đất

Tra cứu theo chữ cái
   1   2   A      Ă      B   C   D   Đ   G   H   K   L   M   N   Ô   P   Q   R   S   T   Ư   V   X   Y  

Tra cứu theo tên đường
Tên đường:
Tra cứu

Tra cứu theo mức giá
Nhập mức giá (đồng/m2) từ: Đến:
Chọn huyện/thành phố:
Tra cứu

Thông tin giá đất Các xã năm 2015-2019

Hàng năm UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm. Chi tiết xem ở phần Văn bản

Tên đường phố Điểm đầu đường phố Điểm cuối đường phố Loại đường Mức giá theo vị trí của đất
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4
Các xã
Xã Quảng An
Tuyến Đông Xuyên 1: Từ cầu Mỹ Xá (tính từ vị trí 3 Tỉnh lộ 4) đến cống Phú Lương A; Tuyến Đông Xuyên 2: Từ Cây Xăng (tính từ vị trí 3 Tỉnh lộ 4) đến giáp tuyến Đông Xuyên 1; Tuyến từ cầu Mỹ Xá (tính từ vị trí 3 Tỉnh lộ 4) đến hết tổ 9; Tuyến từ cầu Mỹ Xá (tính từ vị trí 3 Tỉnh lộ 4) đến giáp đường Mỹ Xá - Phú Lương B180.000126.000
Tuyến đường Đông Xuyên - Mỹ Ôn: Từ nhà ông Đụng đến cống ông Ché330.000192.000138.000
Tuyến đường Đông Xuyên - Mỹ Ôn: Từ cống Ba Khẩu đến cống Rột Ngoài300.000180.000132.000
Tuyến đường Mỹ Xá - Phú Lương B đoạn từ Tỉnh lộ 4 đến giáp đường WB3 (nhà ông Ngãi)300.000180.000132.000
Thôn Mỹ Xá; Tổ 10, 11 thôn Đông Xuyên; Tuyến Đông Xuyên 3: Từ cống Phú Lương A đến hết đội 12; Tuyến Phước Thanh: Từ cầu ông Lời đến giáp ranh thôn Phú Lương; Tuyến Phú Lương B1: Từ giáp ranh thôn Phước Thanh đến nhà bà Tuần; Tuyến Phú Lương B2: Từ cầu đội 3 đến nhà Ông Đúng; Tuyến Phú Lương B3: Từ nhà ông An đến miếu Âm hồn; Tuyến An Xuân 1: Từ sân đội 1 đến cầu bà Thúy; Tuyến An Xuân 2: Từ nhà ông Lĩnh đến nhà ông Tuấn; Tuyến An Xuân 3: Từ nhà bà Lùn đến đường Đông Xuyên - Mỹ Ổn (tính từ vị trí 3); Tuyến An Xuân 4: Từ nhà ông Chục đến cầu Cồn Bài126.00096.000
Tuyến đường từ cống Phú Lương A đến cầu HTX Đông Phú300.000180.000132.000
Tổ 12 thôn Đông Xuyên; thôn Phước Thanh; thôn An Xuân; thôn Phú Lương90.00090.000
Từ cổng làng An Xuân đến Tỉnh lộ 4 (tính từ vị trí 3)300.000180.000132.000
Tỉnh lộ 4 đoạn từ cầu ông Lời đến cầu ông Dụ750.000390.000252.000
Tuyến đường WB3 đoạn từ Giáp xã Quảng Phước đến đường Đông Xuyên - Mỹ Ôn300.000180.000132.000
Tổng cộng104   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối