Tra cứu thông tin giá đất

Tra cứu theo chữ cái
       1   2   A      Ă      B   C   D   Đ   G   H   K   L   M   N   Ô   P   Q   R   S   T   Ư   V   X   Y  

Tra cứu theo tên đường
Tên đường:
Tra cứu

Tra cứu theo mức giá
Nhập mức giá (đồng/m2) từ: Đến:
Chọn huyện/thành phố:
Tra cứu

Thông tin giá đất Các xã A Lưới năm 2020-2024

Hàng năm UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm. Chi tiết xem ở phần Văn bản

Tên đường phố Điểm đầu đường phố Điểm cuối đường phố Loại đường Mức giá theo vị trí của đất
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4
Các xã A Lưới
Xã A Đớt
Từ giáp đường bê tông đi UBND xã A Đớt theo đường đi cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng đến hết địa giới xã A Đớt153.00097.00080.000
Đường Hồ Chí Minh: Từ nhà ông Viễn bà Phúc đến giáp xã A Roàng 160.000101.00084.000
Từ ngã ba Hương Lâm - A Đớt - A Roàng theo hướng đi cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng đến giáp đường bê tông đi UBND xã A Đớt191.000133.00095.000
Đường Hồ Chí Minh: Từ ngã ba Hương Lâm - A Đớt - A Roàng đến giáp xã Hương Lâm 200.000139.00099.000
Đường Hồ Chí Minh: Từ ngã ba Hương Lâm - A Đớt - A Roàng theo đường đi xã A Roàng đến nhà ông Viễn bà Phúc200.000139.00099.000
Các thôn: Chi Hòa37.00037.000
Từ giáp đường đi cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng theo đường đi UBND xã A Đớt đến Trường Tiểu học A Đớt80.00066.00059.000
Các thôn: A Đớt, Chi Lanh - A Roh, PaRis - Ka Vin, La Tưng, A Tin66.00053.000
Xã A Ngo
Đường Hồ Chí Minh: Trong phạm vi 500m từ giáp thị trấn A Lưới theo hướng đi UBND xã A Ngo320.000224.000156.000
Các Thôn: thôn 1, thôn 2, Pơ Nghi 1, A Ngo, Vân Trình, Ta Roi, Hợp Thành, A Diên, Quảng Mai79.00066.000
Tổng cộng90   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối