Tra cứu thông tin giá đất

Tra cứu theo chữ cái
   1   2   A      Ă      B   C   D   Đ   G   H   K   L   M   N   Ô   P   Q   R   S   T   Ư   V   X   Y  

Tra cứu theo tên đường
Tên đường:
Tra cứu

Tra cứu theo mức giá
Nhập mức giá (đồng/m2) từ: Đến:
Chọn huyện/thành phố:
Tra cứu

Thông tin giá đất Các xã năm 2015-2019

Hàng năm UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm. Chi tiết xem ở phần Văn bản

Tên đường phố Điểm đầu đường phố Điểm cuối đường phố Loại đường Mức giá theo vị trí của đất
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4
Các xã
Xã A Đớt
Từ giáp đường bê tông đi UBND xã A Đớt theo đường đi cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng đến hết địa giới xã A Đớt139.00088.00073.000
Đường Hồ Chí Minh: Từ ngã ba Hương Lâm - A Đớt - A Roàng theo đường đi xã A Roàng đến nhà ông Viễn bà Phúc174.000121.00086.000
Từ ngã ba Hương Lâm - A Đớt - A Roàng theo hướng đi cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng đến giáp đường bê tông đi UBND xã A Đớt174.000121.00086.000
Đường Hồ Chí Minh: Từ ngã ba Hương Lâm - A Đớt - A Roàng đến giáp xã Hương Lâm 174.000121.00086.000
Các thôn: A Đớt, A Ro, Chi Lanh, Ka Vin, La Tưng, A Tin60.00048.000
Các thôn: Chí Hòa, Ba Rít34.00034.000
Đường Hồ Chí Minh: Từ nhà ông Viễn bà Phúc đến giáp xã A Roàng 139.00088.00073.000
Từ giáp đường đi cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng theo đường đi UBND xã A Đớt đến Trường Tiểu học A Đớt73.00060.00054.000
Xã A Ngo
Các Thôn: thôn 1, thôn 2, Pơ Nghi 1, A Ngo, Vân Trình, Ta Roi, Hợp Thành, A Diên, Quảng Mai72.00060.000
Đường Hồ Chí Minh: Trên 1000m từ giáp thị trấn A Lưới đến giáp xã Sơn Thủy190.000133.00094.000
Tổng cộng94   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối