1. Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp: 103,01%. Trong đó:

+ Khai khoáng: 101,28%

+ Công nghiệp chế biến, chế tạo: 102,60%

2. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu:

+ Đá hộc, đá vôi nguyên liệu: 1.557 nghìn m3

+ Đá xây dựng khác: 1.310 nghìn m3

+ Thủy hải sản xuất khẩu: 6.885 tấn

+ Nước mắm: 782 nghìn lít

+ Bánh kẹo các loại: 4.350 tấn

+ Bia các loại: 249 triệu lít

+ Sợi toàn bộ: 89.500 tấn

+ Hàng thêu xuất khẩu: 8.060 bộ

+ Quần áo may sẵn: 58.400 nghìn cái

+ Quần áo lót: 332 triệu cái

+ Gạch nung: 168 triệu viên

+ Xi măng các loại: 2.022 nghìn tấn

+ Nông cụ cầm tay: 209 nghìn cái

+ Nước máy: 54.443 nghìn m3

+ Men Frit: 245 nghìn tấn

+ Điện sản xuất: 1.360 triệu Kwh

+ Trang in các loại: 921 triệu trang

+ Thuốc viên: 110 triệu viên

(Theo niên giám thống kê năm 2020)