1. Tổng số cơ ở y tế trên toàn tỉnh: 189, trong đó:

- 23 bệnh viện

- 01 Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng

- 01 Bệnh viện da liễu

- 06 phòng khám đa khoa khu vực

- 152 trạm y tế xã phường

- 01 Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp

- 05 cơ sở y tế khác

2. Tổng số giường bệnh: 7.806, trong đó:

- Bệnh viện: 6.734 giường

- Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng: 116 giường

- Bệnh viện da liễu: 56 giường

- Phòng khám đa khoa khu vực: 87 giường

- Trạm y tế xã phường: 778 giường

- Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp: 20 giường

- Cơ sở y tế khác: 5 giường

3. Nhân lực ngành y: 4.592 người, trong đó:

- Bác sỹ: 1.506 người

- Y sỹ: 350 người

- Điều dưỡng: 1.841 người

- Hộ sinh: 629 người

- Kỹ thuật viên y: 266 người

4. Nhân lực ngành dược: 389 người, trong đó:

- Dược sỹ: 132 người

- Dược sỹ trung cấp: 254 người

- Dược tá: 3 người

5. Chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe

- Số bác sỹ bình quân 1 vạn dân (người): 13

- Số giường bệnh bình quân 1 vạn dân (giường): 69

- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắcxin : 98,96%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi: 7,2%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi: 9,8%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao: 5,8%

(Theo niên giám thống kê năm 2019)