(Theo niên giám thống kê năm 2018)

1. Tổng số cơ ở y tế trên toàn tỉnh: 189, trong đó:

- 23 bệnh viện

- 01 Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng

- 01 Bệnh viện da liễu

- 06 phòng khám đa khoa khu vực

- 152 trạm y tế xã phường

- 01 Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp

- 05 cơ sở y tế khác

2. Tổng số giường bệnh: 7.940, trong đó:

- Bệnh viện: 6.919 giường

- Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng: 100 giường

- Bệnh viện da liễu: 40 giường

- Phòng khám đa khoa khu vực: 86 giường

- Trạm y tế xã phường: 770 giường

- Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp: 20 giường

- Cơ sở y tế khác: 5 giường

3. Nhân lực ngành y: 5.027 người, trong đó:

- Bác sỹ: 1.511 người

- Y sỹ: 999 người

- Điều dưỡng: 1.632 người

- Hộ sinh: 647 người

- Kỹ thuật viên y: 238 người

4. Nhân lực ngành dược: 410 người, trong đó:

- Dược sỹ: 146 người

- Dược sỹ trung cấp: 257 người

- Dược tá: 7 người

5. Chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe

- Số bác sỹ bình quân 1 vạn dân (người): 13

- Số giường bệnh bình quân 1 vạn dân (giường): 68

- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắcxin : 98,52%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi: 8,0%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi: 10,8%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao: 5,8%