Lê Đình Dương

  

+ Điểm đầu: Đường Hoàng Trung

+ Điểm cuối: Đường  Lý Thái Tông

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Sinh năm 1893, mất năm 1919, quê ở Quảng Nam. Là một chí sĩ cận đại, tham gia phong trào yêu nước, tham gia cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân tại Huế và các tỉnh miền Trung để đánh đổ nền thống trị của Pháp. Năm 1916, ông bị địch bắt và bị đày ở Ban Mê Thuột, không chịu được chế độ lao tù khắc nghiệt nên ông đã uống thuốc tự tử.

 Bản in]