Độc lập

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ 1 A (Km 811)

Điểm cuối: Giao với đường trung tâm huyện

2. Sự kiện lịch sử gắn liền với con đường: Sự kiện lịch sử chung

 Bản in]