Hồng Lĩnh (Nguyễn Khánh Toàn)

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Tỉnh lộ 16 (Km 0-800)

Điểm cuối: Giáp nhà máy Xi măng Văn Xá

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Bí danh của Nguyễn Khánh Toàn, sinh ngày 1/8/1905, nguyên quán tại Hương Xuân, Hương Trà, mất năm 1993. Đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng: Phó chủ nhiệm Ban khoa học nhà nước, Chủ nhiệm Uỷ ban liên lạc văn hoá với nước ngoài, Viện trưởng Viện KHXH VN và chức thứ trưởng Bộ Giáo dục đến năm 1965.

 Bản in]